Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

TÜFEK İHALESİ İLANI

Ekim 02, 2017

        Şube Müdürlüğümüz tarafından el konulan Tüfeklerin ihalesi 11.10.2017 tarihinde yapılacaktır.

        Van Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğümüz; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 6/2 Maddesine göre yasaklanan fiillerin konusunu oluşturması nedeni ile aynı kanunun 20-28 Maddeleri ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 18,22 Maddeleri kapsamında el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen 9 adet yivsiz av tüfeği 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 51.Maddesine göre kapalı zarf pazarlık usulü ile 11.10.2017 tarihinde ihaleye çıkarılacaktır.

        İlgililerin Van Şube Müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur.

        

 

                                                   İ          L          A          N
                             T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
              14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
VAN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO BULUNDUĞU YER CİNSİ MARKASI SERİ NO MİKTARI (Adet) TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) İ       H       A       L       E
İLİ İLÇESİ YÖRESİ GÜNÜ SAATİ
1 VAN MERKEZ Van İl Şube Müdürlüğü Y.Otomatik TRUVA PRENSES 11-15930 1 180.00 40.00  11.10.2017 09:00
2 VAN MERKEZ Van İl Şube Müdürlüğü Y.Otomatik ÖNCÜ JAGUAR 130128 1 165.00 35.00 11.10.2017 09:10
3 VAN MERKEZ Van İl Şube Müdürlüğü Y.Otomatik ASİL 15-2183 1 160.00 30.00 11.10.2017 09:20
4 VAN MERKEZ Van İl Şube Müdürlüğü Y.Otomatik CANKUEST 11-17343 1 170.00 35.00 11.10.2017 09:30
5 VAN MERKEZ Van İl Şube Müdürlüğü Y.Otomatik SARSILMAZ  DK-108543 1 220.00 45.00 11.10.2017 09:40
6 VAN MERKEZ Van İl Şube Müdürlüğü Y.Otomatik ATA ARMS 13-00274 1 225.00 45.00 11.10.2017 09:50
7 VAN MERKEZ Van İl Şube Müdürlüğü Y.Otomatik ATA ARMS 11-08210 1 220.00 45.00 11.10.2017 10:00
8 VAN MERKEZ Van İl Şube Müdürlüğü Y.Otomatik ATA ARMS 19-02832 1 230.00 50.00 11.10.2017 10:10
9 VAN MERKEZ Van İl Şube Müdürlüğü Y.Otomatik ASENA 9712 1 190.00 40.00 11.10.2017 10:20
                       
           1- İl Şube Müdürlüğümüzce el konularak Mülkiyeti Kamuya geçirilen ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri  2886 Sayılı Yasanın  51. maddesine göre Pazarlık Usulü ile kapalı teklif verilmek suretiyle 11.10.2017 tarihinde tüfeklerin karşılarında belirtilen saatte Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünde (İskele Cad. İskele Öğretmenevi Karşısı 4. Km İpekyolu/VAN) teşekkül edecek komisyon huzurunda satışları yapılacaktır.
          2-İhaleye girilecek tüfek ile ilgili teklif mektubu, ilgili tüfeğin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
          3- İl Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler "yivsiz tüfek satın alma belgesi" ni vermek zorundadır. Katılımcılar ayrıca, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminatın T.C Ziraat Bankası Van İl Şubesindeki Orman ve Su İşleri Van Döner Sermaye İşletmesi adına TR550001000096573763795001 nolu hesaba yatırıldığına dair  makbuzu veya banka teminat mektuplarını ( geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da ), ihale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır. 
          4- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Van İl Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alınabilir. 
          5- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
          6-Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile % 20 oranında geçici teminat alınacaktır.
          7-İhaleye Katılmak İsteyenler satılacak olan tüfekleri 10.10.2017 tarihinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Van Doğa Koruma ve Milli Parklar  İl Şube Müdürlüğümüzde görebilirler.
          8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.