Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

TÜFEK İHALESİ İLANI

Şubat 17, 2016

        Şube Müdürlüğümüz tarafından el konulan Tüfeklerin ihalesi 29.02.2016 tarihinde yapılacaktır.

        Van Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğümüz; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 6/2 Maddesine göre yasaklanan fiillerin konusunu oluşturması nedeni ile aynı kanunun 20-28 Maddeleri ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 18,22 Maddeleri kapsamında el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen 15 adet yivsiz av tüfeği 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 51.Maddesine göre kapalı zarf pazarlık usulü ile 29.02.2016 tarihinde ihaleye çıkarılacaktır.

        İlgililerin Van Şube Müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur.

              İLAN

T.C.

 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

 

14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

                      VAN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

BULUNDUĞU YER

CİNSİ

MARKASI

SERİ NO

MİKTARI (Adet)

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

İHALE

 

İLİ

İLÇESİ

YÖRESİ

GÜNÜ

SAATİ

 

1

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

SARSILMAZ

DK-00452

1

195,00

40,00

29.02.2016

09:00

 

2

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

MAGNUM ESCORT

266635

1

165,00

35,00

29.02.2016

09:10

 

3

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

VURSAN

98-06312

1

150,00

30,00

29.02.2016

09:20

 

4

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

MAGNUM BREDA

P-10161

1

175,00

35,00

29.02.2016

09:30

 

5

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

STAR HUĞLU

11-0371

1

125,00

25,00

29.02.2016

09:40

 

6

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

SARSILMAZ

12M022373

1

195,00

40,00

29.02.2016

09:50

 

7

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

HATSAN ESCORT

425115

1

175,00

35,00

29.02.2016

10:00

 

8

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

MAGNUM İNKA

114403

1

155,00

30,00

29.02.2016

10:10

 

9

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

MEGA ATLANTİC

1379

1

165,00

35,00

29.02.2016

10:20

 

10

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

ÇÖRTİL SPORTİNG

09-A0499

1

170,00

35,00

29.02.2016

10:30

 

11

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

STİNGER

14-1200

1

165,00

35,00

29.02.2016

10:40

 

12

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

HUĞLU

13-U1820

1

170,00

35,00

29.02.2016

10:50

 

13

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

ATA VENZA

14-02017

1

200,00

40,00

29.02.2016

11:00

 

14

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

ATA ARMS

08-10771

1

200,00

40,00

29.02.2016

11:10

 

15

VAN

MERKEZ

Van Şube Müd.

Y.Otomatik

FİRST CLASS

SA-40760

1

280,00

55,00

29.02.2016

11:20

 

 

           1- İl Şube Müdürlüğümüzce el konularak Mülkiyeti Kamuya geçirilen ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri  2886 Sayılı Yasanın  51. maddesine göre Pazarlık Usulü ile kapalı teklif verilmek suretiyle 29.02.2016 tarihinde tüfeklerin karşılarında belirtilen saatte Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde (İskele Cad. İskele Öğretmenevi Karşısı 4. Km İpekyolu/VAN) teşekkül edecek komisyon huzurunda satışları yapılacaktır.

 

          2-İhaleye girilecek tüfek ile ilgili teklif mektubu, ilgili tüfeğin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim edilecektir.

 

          3- İl Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler "yivsiz tüfek satın alma belgesi"ni vermek zorundadır. Katılımcılar ayrıca, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminatın T.C Ziraat Bankası Van Şubesindeki Orman ve Su İşleri Van Döner Sermaye İşletmesi adına TR550001000096573763795001 nolu hesaba yatırıldığına dair  makbuzu veya banka teminat mektuplarını ( geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da ), ihale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.

 

          4- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Van Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alınabilir.

 

          5- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

 

          6-Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile % 20 oranında geçici teminat alınacaktır.

 

          7-İhaleye Katılmak İsteyenler satılacak olan tüfekleri 26.02.2016 tarihinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzde görebilirler.

 

          8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.