Skip Navigation LinksAna Sayfa > İdari Mali İşler Şubesi > Müdürlüğümüz

 

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğümüz

 

 

İl Müdürlüğümüz bünyesinde, 1 Şube Müdürü ve 3 adet personel ile, Sayıştay ilamlarının kayıtlarını tutmak, tazmin veya zimmete ait işlemleri yürütmek, Genel Bütçe ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun ve düzgün yürütülmesini sağlamak, ayniyat işlerini yürütmek, personelin atama, özlük, emeklilik vs. işlemlerini yapmak, iş makineleri, hizmet vasıtaları, bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım vb. işlemlerini yapmak veya yaptırmak, envanter,alım, satım, takas ve terkin işlemlerini yürütmek, işçi ve işveren ilişkilerini yürütmek üzere İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü ihdas edilmiştir.