Skip Navigation LinksAna Sayfa > ÇED ve Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü > Çevre Nedir


Çevre Nedir


    Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.Basit anlatımıyla gözümüzün gördüğü her şeydir.Yaşadığımız ortamdır. Etrafımızdaki doğa ve hatta geleceğimizdir çevre. Doğal dengeyi oluşturan zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar zincirin tümünü etkileyip, dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Dengenin bozulmasında en önemli faktör insandır. Çünkü insanın yaşamını sürdürmesine ve faydalanmaya yönelik yaptığı her davranış ve her yenilik doğal dengeyi etkilemektedir.

    Çevre ve Orman Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Çed Şubesinin görevi: Bu etkiyi asgariye indirmek, doğal dengenin kendini yenilemesine imkan tanıyabilmek ve doğal dengenin tahribini önleyebilmek için problemlerin tespit etmek, toplumun çevre bilincini artırarak,çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde katkıda bulunmasını sağlanmak ve koruma, geliştirme ve iyileştirme yönünde alınan uygulamaya yönelik yasa, yönetmelik ve kararları sıkı bir şekilde uygulanmaktır.